• Przechowalnia 0
 • Strona głównaRegulamin
  CZAPKA BASEBOLLOWA ZIMOWA Z DASZKIEM I NAUSZNIKAMI OCHRONA
  Szybki podgląd
  22,00 zł
  Polar służbowy granatowy POLICJA
  Szybki podgląd
  184,00 zł
  Ubranie Spawalnicze Antystatyczne
  Szybki podgląd
  230,00 zł
  Ubranie robocze szwedzkie OS9 szwed +
  Szybki podgląd
  188,00 zł
  Ubranie robocze JANKES 280
  Szybki podgląd
  211,00 zł
  KURTKA SOFTSHELL CZARNA
  Szybki podgląd
  186,00 zł
  T-SHIRT biały OCHRONA
  Szybki podgląd
  19,00 zł
  KURTKA WODOOCHRONNA STRAŻ
  Szybki podgląd
  166,00 zł
  PÓŁBUTY SŁUŻBOWE Art. 705
  Szybki podgląd
  197,00 zł
  BEZRĘKAWNIK GRANATOWY Z CZERWONĄ LAMÓWKĄ
  Szybki podgląd
  81,00 zł
  KURTKA ZIMOWA OCHRONA 3/4 NA PIKÓWCE
  Szybki podgląd
  237,00 zł
  KURTKA ZIMOWA KRÓTKA Z MASKOWNICĄ
  Szybki podgląd
  195,00 zł
  KURTKA ZIMOWA OCHRONA KRÓTKA Z PODPINKĄ-KAMIZELKĄ
  Szybki podgląd
  374,00 zł
  KURTKA LETNIA OLIMPIJKA OCHRONA
  Szybki podgląd
  158,00 zł
  KURTKA PRZECIWDESZCZOWA OCHRONA
  Szybki podgląd
  77,00 zł

  Regulamin

   
   
   

   Szanowni Państwo !

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Od 25 maja 2018 roku obowiązuje RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z jego § 13, informujemy:

  Firma  P.P.H.U. ULMAR Marek Kalkowski dba o Państwa prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Zakres wykorzystywania Państwa danych pozostaje bez zmian. Państwa dane są u nas bezpieczne, a zgodę możecie wycofać w każdej chwili na podstronie "polityka prywatności". Możecie także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając informację na email: ulmar@ulmar.net.pl

  Bezpieczeństwa Państwa danych w naszej firmie chroni IODO, czyli Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Państwa zbiory danych osobowych są należycie zabezpieczone. Dostęp do nich mają tylko zaufane osoby, które posiadają odpowiednie pełnomocnictwo.

  1. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
   1. Zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
   2. Wykonania ciążących na nas w związku z zawarciem umowy obowiązków prawnych np. podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
   3. Wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu oferowania naszych produktów (marketing bezpośredni), sporządzania analiz na nasze potrzeby, albo ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
   4. Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

  2. Dane osobowe możemy ujawnić - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług lub ciążącego na nas obowiązku - następującym kategoriom odbiorców:
   1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT;
   2. innym odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, bankową (w celu ewentualnych zwrotów), pocztową, kurierską albo urzędom skarbowym.

  3. Dane przechowujemy:
   1. przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji lub obrony roszczeń;
   2. do czasu uwzględnienia sprzeciwu osoby, której dane przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu; przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego – zawsze jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;
   3. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie.

  4. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. sprostowania swoich danych;
   3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
   4. przenoszenia danych;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego zawsze zobowiązani jesteśmy do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;
   6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie;
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  II. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  III. POLITYKA COOKIES

   

  I. REGULAMIN

  1.Właścicielem internetowego sklepu www.odziez-dla-firm-ochroniarskich.ulmar.net.pl jest Firma P.P.H.U. ULMAR Marek Kalkowski.

  Pod pojęciem klienta rozumie się osobę prawną, fizyczną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednak posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, oraz nabywania praw.

  2. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.

  3. Językiem obowiązującym dla tego regulaminu, informacji podanych w sklepie, procesu składania zamówienia jest język polski.

  4. Firma ULMAR  jest stroną umowy kupna-sprzedaży zawieranej z Klientem i widnieje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.

  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą ULMAR. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Zamówienia na towary oferowane w sklepie www.odziez-dla-firm-ochroniarskich.ulmar.net.pl przyjmowane są za pomocą formularza zamówienia.

  6. Wszystkie ceny towarów i usług znajdujące się w naszym sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny im podatek VAT (23% ). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy danym produkcie w momencie złożenia zamówienia, o ile nie jest ona wynikiem oczywistej pomyłki obsługi sklepu.

  7. Na produkty zakupione w www.odziez-dla-firm-ochroniarskich.ulmar.net.pl wystawiamy faktury VAT, lub paragony, są one również gwarancją na zakupiony towar.

  8. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

  9.Firma ULMAR zastrzega sobie możliwość braku części towaru (rozmiarów) co może wydłużyć lub uniemożliwić realizację zamówienia.

  10. Wszystkie zdjęcia i opisy są własnością Firmy ULMAR. Wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.

  11. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.odziez-dla-firm-ochroniarskich.ulmar.net.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.


  Zwroty i wymiany

  Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony, bez śladów użytkowania w oryginalnym opakowaniu (NIEUSZKODZONYM) wraz z paragonem fiskalnym.

   

  II. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


  1. W celu dokonania zakupów niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej sklepu przez podanie danych niezbędnych do rejestracji.

  2. Dane osobowe, o których podanie klient jest proszony w trakcie rejestracji w serwisie sklepu internetowego www.odziez-dla-firm-ochroniarskich.ulmar.net.pl:

  • imię i nazwisko klienta,
  • adres zamieszkania klienta oraz adres, na który ma być zrealizowana dostawa, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
  • adres e-mail klienta,
  • numer telefonu kontaktowego klienta,
  • w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT  o podanie NIP-u.

  3. Firma P.P.H.U. ULMAR Marek Kalkowski jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

  4. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

  5. Firma P.P.H.U. ULMAR Marek Kalkowski przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Firma P.P.H.U. ULMAR Marek Kalkowski w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.

  6. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

  7. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  8. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

  9. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).


  III. POLITYKA COOKIES


  W serwisach www.ulmar.net.pl i www.odziez-dla-firm-ochroniarskich.ulmar.net.pl stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

  Czym są pliki „cookies”?

  Pliki cookies to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony do jego preferencji. Ciasteczka są to nieduże dane informatyczne (pliki tekstowe), wysyłane przez serwer www, a następnie zapisywane na komputerze użytkownika, najczęściej na twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek umożliwiają odczyt informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je wygenerował. Ciasteczka stosuje się zazwyczaj w przypadku liczników odwiedzin, sond, stron mających możliwość logowania, reklam, sklepów internetowych, oraz w celu monitorowania aktywności odwiedzających.

   
  Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?

  Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.
  Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików cookie na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików cookie dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.

  Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie. Pliki cookie pełnią bardzo ważną funkcję – bez nich korzystanie z internetu byłoby znacznie mniej przyjemne.

  Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie internetowej, w tym aby dostosować jej zawartość do Twoich indywidualnych potrzeb. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, powinieneś opuścić stronę lub zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich zapisanie w pamięci urządzenia.


  Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem www.odziez-dla-firm-ochroniarskich.ulmar.net.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu
  zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez spółkę P.P.H.U "Ulmar" Marek Kalkowski.

   

   Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.

   

   

   

  Dbamy o Twoją prywatność

  Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

  Dbamy o Twoją prywatność

  Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

  Zarządzaj cookies

  Niezbędne pliki cookies
  Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
  Analityczne pliki cookies
  Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
  Funkcjonalne pliki cookies
  Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
  Reklamowe pliki cookies
  Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
  Powered by eBiznes.pl